Det er viktig at du skal føle deg trygg når du kommer til behandling hos oss.

For å ivareta din trygghet og redusere risiko for smitte har vi innført en rekke smittevernstiltak.  Vi har utarbeidet tydelige internrutiner for smittevernstiltak, som alle ansatte og terapeuter har fått innføring i. Videre har vi utarbeidet en prosedyre for hva vi gjør når det oppstår smitte.

 

Tiltak du vil se på vår klinikk:

 • Sone for håndhygiene ved inngangen 

 • To meters avstand mellom stolene på venterommet

 • Vi  har markert gulvet på klinikken for å minne på at vi holder avstand.

 • Alt av magasiner og annet materiell er fjernet fra venterommet

 • Maksimalt 3 kunder samtidig på venterommet

 

Tiltak for deg som pasient:

 • Kun pasienter med timeavtale er velkommen på klinikken.

 • Dersom du er bosatt i Nordre Follo skal du ikke komme på klinikken, reise mellom nærliggende kommuner bør også unngås hvis det ikke er strengt nødvendig.

 • Dersom du har luftveisinfeksjoner, er i karantene eller i hjemmeisolert skal du ikke møte opp på klinikken.

 • Vask hendene når du kommer inn på klinikken før behandling, og vask hendene før du forlater klinikken.

 • Dersom du tilhører en av risikogruppene og likevel ønsker å komme til behandling skjer dette på eget ansvar.

 • Møt opp presis til din time. Unngå unødvendig venting inne på klinikken.

 • Unngå og ta med ledsager dersom det strengt tatt ikke er behov for det.

 • Dersom du er foreldre og har barn hjemme fra barnehage eller skole er det ikke mulig og ta de med på din behandling.

 • Unngå og ta opp mobiltelefon inne på våre klinikker.

 • Hold avstand til andre pasienter inne på klinikken.

 • Benytt kort ved betaling, kontaktløs (tæpping) hvis mulig

 

Tiltak for våre terapeuter:

For våre terapeuter har hygiene alltid vært viktig, og dette er godt innarbeide rutiner for dem. Likevel har vi igangsatt ekstra tiltak i denne perioden.

 • Dersom det er mulig unngå bruk av kollektiv transport på vei til og fra jobb.

 • Unngå bruk av privat mobiltelefon inne på behandlingsrommet.

 • Klokker og ringer, og andre smykker tas av når vi kommer på jobb.

 • Vi håndhilser ikke på pasientene.

 • Vi unngår nærkontakt ansikt til ansikt dersom det er mulig i behandlingssituasjonen.

 • Terapeuten åpner og lukker døren for pasienten.

 • Kun pasient inne på behandlingsrommet. Evt. ledsagere venter utenfor.

 • Hyppig håndvask eller bruk av hånddesinfiserende midler.  Både for terapeut og pasient.

 • ALT av behandlingsutstyr blir desinfisert mellom pasientene.

 • Alle kontaktpunkter på behandlingsrommet blir desinfisert mellom pasientene.

 • Det blir etablert tydelige soner for behandling og kontor inne på behandlingsrommet.

 

Bruk av treningssal:

Alle våre treningssaler er for øyeblikket stengt.

Vi vil kontinuerlig oppdatere våre tiltak i tråd med føringene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Lysbilde4.jpg