top of page
smerter drøbak klinikk bedrift massasje på jobben arbeidsmiljø hmsedriftshelse ergonomi massasje p

BEDRIFTSAVTALE
Ønsker du å sikre dine ansatte rask responstid på behandling eller hjelp til å gjennomføre trening på arbeidsplassen?
 

DET LØNNER SEG Å TA VARE PÅ SINE ANSATTE

Høyt sykefravær er en av de største økonomiske utfordringene for næringslivet. Erfaringer viser at forebyggende arbeid med vekt på individuell oppfølging og utvikling av arbeidsmiljøet gir resultater i form av redusert sykefravær og økt trivsel og motivasjon i arbeidet. 


Drøbak Tverrfaglige Klinikk har medarbeidere som kan bistå bedriftene på en rekke områder i arbeidet med visjon om å forebygge sykefravær. Vi kan sette sammen team av for eksempel kiropraktorer og fysioterapeuter for å utarbeide tiltak i samarbeid med bedriftens ledelse og medarbeidere. Vi har personell med spisskompetanse innen sine fagfelt, men vi vektlegger helhetstenking og kombinerer forskjellige fagområder for å finne de beste løsningene. 

 

Vi kan bidra med forebyggende tiltak tilpasset arbeidsmiljøet og den enkelte arbeidstaker og vi kan bidra i prosesser med å få allerede sykemeldte personer tilbake i arbeid. Vi bidrar til raskere medisinsk avklaring ved at vi har kunnskap om hvordan man får raskest mulig oppfølging i helsetjenesten.

 

Drøbak Tverrfaglige Klinikk har en rekke ulike behandlingstilbud. Vi behandler ulike akutte og kroniske smerter/plager og lidelser; Vi tilbyr noen av fremtidens helsetjenester. For de fleste pasienter er det vanskelig å orientere seg i jungelen av behandlingstilbud og velge riktig behandlingsform for sine plager. Derfor ligger det i vårt tverrfaglige tilbud at uansett hvilken terapeut du velger ved første kontakt vil terapeuten hjelpe deg med å henvise deg videre til den rette behandlingen. Vår erfaring er at ofte må flere av våre behandlingsformer kombineres på en planmessig måte for å oppnå et godt og varig behandlingsresultat.

 

Vi legger også stor vekt på den forebyggende delen av behandlingen.

 

Din bedrift kan få hjelp til å:
  • Behandle plager med tverrfaglig behandlingssamarbeid

  • Finne årsaken til belastningsproblemene

  • Informere om forebyggende egenhelse og fysisk aktivitet

  • Rehabiliteringstrening og friskvernstrening

bottom of page