top of page

FYSIOTERAPI

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Fysioterapeuten har kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner, og kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering.

FYSIOTERAPI
 

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Fysioterapeuten har kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner, og kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet.

 

Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD

 

Vi har fysioterapeuter med og uten driftsavtale med kommunen.

 

 

 

 

NEURAC SLYNGEBEHANDLING
 

Redcord tilbyr en behandlingmetode for muskel- og skjelettplager som kalles Neurac (nevromuskulær aktivering). Målet er å aktivere inaktive og svake muskler, redusere belastning på øvrig muskulatur og derved oppnå smertelette og funksjon. Behandlingsformen består av spesialutviklede øvelser og teknikker utført i Redcord slynger.

psykmot
bottom of page