top of page

MATOVERFØLSOMHET

 

Sliter du med uforklarlige mage- og tarmproblemer? Ønsker du å finne ut om det kan skyldes maten du spiser?

Hva er matoverfølsomhet?

Matoverfølsomhet betyr at kroppen reagerer uhensiktsmessig på mat. Cøliaki, matallergier og laktoseintoleranser er det mest kjente matoverfølsomhetsreaksjonene vi har. Ca 3% av befolkningen har disse sykdommene, men trolig er det langt flere som lider av matoverfølsomhetsreaksjoner.

 

IgG og IgA mediert matoverfølsomhet kan man teste ved Drøbak tverrfaglige klinikk, i samarbeid med Lab1. Reaksjonene som oppstår etter inntak av mat, kan symptomene ofte komme flere timer etter inntak av maten. Dette er forskjellig fra IgE matallergi, der symptomene kommer straks etter inntak av maten man ikke tåler.

 
Hva er IgG antistoffer?

IgG antistoffer dannes av spesifikke celler i kroppen som følge av eksponering av fremmed proteiner (for eksempel i mat)

 

Hvilke symptomer er typiske?

Magesmerter, oppblåsthet, varierende avføring, påfallende tretthet, hodepine, muskelskjelett plager (smerter/stivhet), konsentrasjonsvansker, uro, depresjon med flere.

 

Gullstandarden for påvisning av matintoleranse er fortsatt dobbeltblind, placebokontrollert matprovokasjon, men metoden er ressurskrevende og brukes i begrenset omfang.

Måling av IgG antistoffer mot matproteiner kan derfor være aktuelt å utføre for å gjøre det lettere å sette opp en spesifikk eliminasjonsdiett.

 

Hvilke analyser tilbyr Lab1?

 

-UMA (utvidet matoverfølsomhet)

-Matoverfølsomhet 44 (44 ulike matvarer)

-Matoverfølsomhet 22 (22 ulike matvarer)

-NCGS (glutensensitivitet uten cøliaki)

-Kasein og gliadin IgA antistoff

 

Dette er unike tester som vil kunne påvise om kroppen din reagerer negativt og eventuelt påføres skade av mat som den ikke tåler. Prøvene har god dokumentasjon og utføres i samarbeid med de fremste innen dette fagfeltet.

 

Hvordan kan jeg få tatt analysene?

 

Kappilær prøvetaking kan utføres ved Drøbak tverrfaglige klinikk. Prøvene sendes videre til Lab1 i Sandvika for analyse og resultatet kommer innen 3 uker.

 

Kontakt Stig Midtfjeld for mer informasjon

stig@dtklinikk.no

bottom of page