top of page
Senior Therapy

TRENINGSGRUPPE FOR ELDRE (65-85 år)

Trening for eldre i aldersgruppa 65 – 85 år, med fokus på å bedre balanse og økt generell styrke i kroppen.  

Trening for eldre i aldersgruppa 65 – 85 år, med fokus på å betre balanse og auke generell styrke i kroppen.

 

Dette er trening for deg som ønsker å komme i bedre fysisk form, og har vansker med å komme i gang med trening på egen hånd. Du må kunne gå uten hjelpemiddel. I første omgang binder du deg til 12 uker med trening 1 dag i uka. Etter dette blir det en vurdering om du trenger mer oppfølging, eller om du kan starte å trene på egen hånd.

 

Ta kontakt med behandleren din om dette er av interesse, og du må ha en samtale med fysioterapeut eller manuellterapeut i forkant av treningen. 

psykmot
bottom of page