top of page
Senior Therapy

TRENINGSGRUPPE FOR ELDRE (65-85 år)

Trening for eldre i aldersgruppa 65 – 85 år, med fokus på å betre balanse og auke generell styrke i kroppen.  

Trening for eldre i aldersgruppa 65 – 85 år, med fokus på å betre balanse og auke generell styrke i kroppen.

 

Oppstart onsdag 16.10.19, og er i yogasalen på Family Sport Club onsdagar kl 1300-1400.  

 

Dette er trening for deg som ynskjer å komma i betre fysisk form, og har vanskar med å komma i gong med trening på eiga hand. Du må kunne gå utan hjelpemiddel. I fyrste omgang bind du deg til 12 veker med trening 1 dag i veka. Etter dette blir det ei vurdering om du treng meir oppfylging med underteikna, eller om du kan starta å trena på eiga hand.

 

Pris per gong i treningssal  er 97 kr / frikort 2 (etter Helfo sin takstplakat)

 

Ta kontakt med behandlaren din om dette er av interesse, og du må ha ein samtale med fysio- og manuellterapeut Randi Vatna i forkant av treninga. Treninga blir leia av Randi Vatna ved Drøbak Tverrfaglige Klinikk

psykmot
bottom of page