top of page

TRYKKBØLGEBEHANDLING

Radial trykkbølgebehandling er en ny fysikalskmedisinsk behandlingsmetode hvor en serie av høyenergetiske trykkbølger appliseres på området som skal behandles

Et alternativ til kortison, andre medikamenter eller oprerasjon.

Trykkbølgebehandling er en forholdsvis ny form for behandling. Forskning viser til gode resultater på kroninske senelidelser som musearm, tennisalbue, golfalbue, akillessmerter, hælsmerter og kalkskuldre blant annet. Se trykkbølgebehandling.no for dokumentasjon.

 

Hvordan virker trykkbølgebehandling?

En kronisk lidelse i vev, musklatur eller sener er en skade som kroppens naturlige helingsmekanismer har sluttet å behandle selv. Trykkbølgebehandling vil gjøre skaden akutt igjen ved sine trykkbølger slik at kroppen starter å behandle det skadede området. Med andre ord, behandle seg selv.

 

En trykkbølgebehandling består gjerne av 3-5 behandlinger.

Hele 80% opplever å bli kvitt plagene med marginale bivirkninger.

 

Her på klinikken har vi mange års erfaring med denne formen for behandling og har mange gode resultater å vise til.

bottom of page