top of page

MANUELLTERAPI

Manuellterapi er en offentlig toårig klinisk masterprogram. Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

MANUELLTERAPI
 

Manuellterapi er en offentlig toårig klinisk masterprogram. Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Hva gjør en manuellterapeut?

 

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskel- og skjelettsystemet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, funksjon og smerte. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter, funksjonssvikt og prognose. 

 

Behandlingsmetoder kan være blant annet leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, muskeltøyninger og nervemobilisering. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom. 

Gjennom behandlingsperioden vil du som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde deg til dine plager.

Effekten av manuellterapi


Behandlingsmetodene som manuellterapeuter bruker er veldokumenterte, og har god effekt mot en rekke lidelser og plager i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter tar også stadig i bruk nye metoder som gjennom forskning viser seg å være effektive. 

 

Hvem er det manuellterapeutene behandler?

 

Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. 

Eksempler er:

  • nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg

  • nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet

  • nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i   armer og bein etter slitasje eller skade                              

  • Rehabilitering etter skader og operasjoner

Manuellterapeuter er primærkontakter


Det betyr at de kan undersøke og behandle pasienter uten henvisning fra lege. 

Manuellterapeutene kan:

  • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten 

  • henvise pasienter til billeddiagnostikk (f.eks MR og CT)

  • sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/- sykdommer i inntil 12 uker.

psykmot
bottom of page