top of page

VÅRE BEHANDLINGSTILBUD OG TJENESTER

Vi er et tverrfaglig helsesenter som samarbeider mot et helhetlig behandling- og rehabiliteringsopplegg for den enkelte pasient basert på lang klinisk erfaring og høy faglig kompetanse

bottom of page