top of page

KOGNITIV TERAPI

Trenger du noen å snakke med?
Sliter du med lav energi, sterk tretthet, engstelse, uro og stress-relaterte tilstander? Da kan kognitiv terapi være lindrende og hjelpe deg å finne tilbake til deg selv. 

HVA KAN KOGNITIV TERAPI HJELPE FOR?

Følgende områder og tilstander med flere kan lindres med kognitiv terapi:

 • Lav energi

 • Nedstemthet

 • Engstelse

 • Utfordringer som følge av overgrep og traumer

 • Utfordringer som følge av sorg og ulykker

 • Aggresjon og utilbørlig oppførsel

 • Samlivsproblemer og nedbrytende kommunikasjon

 • Lav selvfølelse

 • Fastlåste tankemønstre og fobier

 • Overvekt og andre utfordringer i forhold til mat og drikke

 • Sterk tretthet og stressrelaterte tilstander

 

MÅL OG HENSIKT?


Kognitiv terapi har som primært mål å endre egne tanker og adferd der man opplever disse som energitappende og krevende.
Sekundært mål er å endre opplevelsen og fortolkningen av andres adferd der denne oppleves som krevende.

Prosessen har følgende hensikt:

 • Bevisstgjøring og innsikt i egen adferd og tanke

 • Bevisstgjøring av egne følelser og behov

 • Bruk av verktøy for å påvirke og endre egne valg

 • Kommunikasjonstrening for å skape god dialog med omverdenen

 • Enkle praktiske verktøy for varige endringer

 • Etablering av indre styring og tillit til egen identitet

 • Metoden egner seg til bruk på deg alene, dere som par eller familie

 • Den omfatter alle de arenaer du oppholder deg på i ditt daglige liv, så som privatliv, jobb, fritid, idrett, seksualitet, sosialt liv m.m.

 • Med tanke på psykiske problemer, kronisk tretthet og andre lidelser av ikke-fysisk art, har det vist seg at kognitive teknikker er velegnet som virkemiddel for å oppnå varige resultater og endringer


 

HVEM PASSER KOGNITIV TERAPI FOR?

 

Det passer for alle og du er velkommen som enkeltperson, ung og

voksen, til lindrende kognitiv samtaleterapeutisk behandling.  
Det passer også for par og familier i samlivskriser.

 

 

Kort ventetid!

 

bottom of page